Welke beroepsaansprakelijkheidsverzekering heb jij nodig?

Welke beroepsaansprakelijkheidsverzekering heb jij nodig?

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen beschermen je in geval van ontstane financiële gevolgen naar aanleiding van een aansprakelijkstelling door een beroepsfout. Deze verzekering is ervoor om de gemaakte omzetschade of de zuivere vermogensschade te dekken in dergelijke gevallen. Dit wil zeggen dat er in geval van verlies van inkomen, winst of andere vermogensschade door beroepsfouten gedekt worden. Een voorbeeld is bijvoorbeeld wanneer een IT’er een ontwikkelingsfout maakt in het programmeren van een softwareprogramma. Wanneer deze fout leidt tot kosten die de gevolgen ervan moeten dekken, kan de IT’er aansprakelijk gesteld worden voor deze fout. Een ander voorbeeld is wanneer een advocaat de datum van in beroep gaan in een bepaalde zaak vergeet in acht te nemen. Wanneer de client aantoont dat de zaak gewonnen had kunnen worden wanneer dit wel correct gedaan was, dan kan de desbetreffende advocaat aansprakelijk gesteld worden. In deze gevallen dekt de verzekering de te betalen kosten die geclaimd worden.


Het vergelijken van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering


Indien je op zoek bent naar een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dan kun je kiezen uit verschillende verzekeraars. Hierbij wil je natuurlijk kiezen voor de verzekering die past binnen jouw beroepsgroep, persoonlijke situatie en wensen. Hiervoor dienen verschillende polissen op de hoogte van de premie met bijkomende voorwaarden goed met elkaar vergeleken te worden. Voordat je een verzekering afsluit is het belangrijk te doorgronden wat beroepsaansprakelijkheid inhoudt. Doorgaans kan dit omschreven worden als de aansprakelijkheid die gesteld wordt door de gevolgen van gemaakte beroepsfouten. Letterlijk is dit de vermogensschade die door een partij wordt geleden door jouw toedoen. Wanneer er onjuist advies wordt gegeven of verkeerd gehandeld wordt, kan dit onbedoeld ontstaan. Dit soort kleine fouten kunnen enorme gevolgen hebben voor een bedrijf. Met een dergelijke verzekering worden dit soort risico’s gedekt.De kosten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering


De afgelopen jaren zijn de kosten van deze verzekering aanzienlijk verlaagd. Gemiddeld liggen de kosten rond de 310 euro per jaar. Dit is exclusief de 21% assurantiebelasting. Bij dit gemiddelde is uitgegaan van een maximaal verzekerd claim-bedrag van 250000 euro per jaar. Dit type verzekering wordt onderverdeeld over verschillende beroepsgroepen zoals: reclame en communicatie, IT en automatisering, management en consultancy, juridisch, medisch, techniek, financieel en overig.

admin

Reacties zijn gesloten.